ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Jelen weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője tájékoztatja az érintetteket jelen Weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az Adatkezelő a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott vagy egyébként más módon rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében az Adatkezelő tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett és alkalmazandó alapelveit.

Adatkezelő adatai:

Action for Democracy

EIN: 87-4640498

Székhely: 308 S JEFFERSON ST STE 202 CHICAGO, IL 60661

Adatkezelő kapcsolattartási e-mail címe, érintetti jogok gyakorlása és hozzájárulás visszavonása:

 [email protected] 

Adatfeldolgozó adatai:

Action Network

1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036

www.actionnetwork.org; 

GDPR info: https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-and-GDPR-CCPA-Compliance;

Adatkezelési tájékoztató: https://actionnetwork.org/privacy

Az Adatfeldolgozó által igénybe vett adatfeldolgozók az actionetwork.org internetes felületen keresztül megvalósuló adatkezelés esetében:

– Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; www.actionnetwork.org; GDPR info: https://help.actionnetwork.org/hc/en-us/articles/360000565103-Action-Network-and-GDPR-CCPA-Compliance; adatkezelési tájékoztató: https://actionnetwork.org/privacy)

– Hetzner Cloud Service (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany. adatkezelési tájékoztató: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/)

– Cloud Functions for Firebase, the Firebase Realtime Database, the Cloud Storage for Firebase (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

– StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065 Contact person’s name, position and contact details: [email protected]; adatkezelési tájékoztató: https://www.talend.com/privacy-shield-privacy-statement/)

– Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; adatkezelési tájékoztató: https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses)

Az EGT-n kívül történő adatfeldolgozói műveletekre vonatkozó, megfelelő szintű adatvédelmi garanciák biztosítása érdekében az Adatkezelő és az Action Network, mint Adatfeldolgozó között az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (adatvédelmi garanciákat biztosító általános szerződési feltételek, „Standard Contractual Clauses” vagy „SCC”) jött létre. Az SCC alkalmazásáról és a szerződési klauzulák részleteiről további információ elérhető például az Európai Bizottság oldalán: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu.

1. A Weboldal megtekintésével kapcsolatos egyes adatkezelések

1.1 Hírlevél küldése a Magyar Tavasz tevékenységével kapcsolatosan

Adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységéről közéleti és tájékoztató tartalmú hírlevél formájú elektronikus levél küldése az érintett által megadott e-mail címre a 2022-es országgyűlési választásokkal, valamint az ezt követő országgyűlési és önkormányzati választásokkal összefüggő témákban.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, mely hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, továbbá az Ön által kiválasztott ország, mint tartózkodási hely.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig vagy adattörlése vonatkozó kérelmének végrehajtásáig kezeljük.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

2. Statisztikai célú cookie-k használata

2.1 Google Analytics szolgáltatások

Az statisztikai célú, elemzési cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük a portál forgalmát és annak forrásait, hogy javíthassuk a teljesítményét. Segítenek nekünk a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalak azonosításában, segítségükkel láthatjuk továbbá, hogy milyen sorrendben tekintik meg őket látogatóink. Ezeket az adatokat összesített formában látjuk, így teljesen névtelenek. Amennyiben letiltja ezeket a sütiket, látogatásai nem kerülnek be az összesített statisztikába és nem tudjuk majd mérni a weboldal teljesítményét.

Adatkezelés célja: A Weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, mely hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. A Google Analytics cookie használatát a böngészőjén keresztül vagy a Weboldal megnyitásakor felugró dedikált cookie-hozzájárulási felületen tilthatja meg azzal, hogy hozzájárulását nem adja meg az Adatkezelő részére.

cookie típusa/célja

cookie neve

érvényességi Ideje

további információk

szolgáltató

Statisztikai cookie

 

_ga

2 év

A felhasználói munkamenet azonosítása statisztikai célokhoz.

Google.com

további információ:

google-analytics.com

Statisztikai cookie

 

_gat

1 nap

Google Analytics céljából alkalmazott cookie.

Statisztikai cookie

 

collect

munkamenet

Google Analytics céljából alkalmazott cookie ami a felhasználó azonosítását eszközöktől függetlenül biztosítja.

Statisztikai cookie

 

_gid

1 nap

Egyedi azonosító társítása a felhasználó munkamenetéhez, ami statisztikai célokra azonosítja a felhasználó weboldal használati szokásokat.

3. Facebook Custom Audiences

A jelen honlap a Facebook Inc. („Facebook”) „Custom Audiences” újraértékesítési funkcióját is használja annak érdekében, hogy 6 hónapon belül újra felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a honlap felhasználói számára, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket lássanak („Facebook hirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Az ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Facebook ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékozatjuk Önt: A Facebook Custom Audiences integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő részét felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP címét, ha nem regisztrált a Facebookon vagy nem jelentkezett be. A “Facebook Custom Audiences” funkció kikapcsolható a Cookie Beállításokban és bejelentkezett felhasználóknak a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) tájékoztatáshoz való jog;
 2. b) hozzáférési jog;
 3. c) helyesbítéshez való jog;
 4. d) törléshez való jog;
 5. e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. f) adathordozhatósághoz való jog;
 7. g) tiltakozáshoz való jog.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon kezeljük;
 1. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;
 2. c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 3. d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; web: http://www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Utolsó módosítás: 2022. április 6.